Jesteśmy małym studiem z wielkim potencjałem. Zajmujemy się komunikacją marketingową. Działamy w oparciu o zasadę 360 stopni. To znaczy, że zawsze w pracy dla klientów, którzy nam zaufali, dążymy do stworzenia i zrealizowania spójnego systemu wywierania wpływu na odbiorców. Dbamy też, żeby efekty naszej pracy miały polot, były estetyczne i nowoczesne.
W moodagency pracują ludzie, którzy swoją karierę zawodową opierają na dobrym wykształceniu, praktyce i sukcesach popartych efektami klientów. W kontaktach dbamy o dobry nastrój i klarowne zasady współpracy. Każdą współpracę rozpoczynamy od diagnozy potrzeb, określenia etapów pracy i przygotowania kalendarza. Zapraszamy.


We are a small studio with great potential. We do marketing communication. We operate on a 360 method. This means that we always strive to create and implement a coherent system of influencing our customers. We also make sure that the effects of our work are imaginative, aesthetic and modern.
In moodagency work people who base their professional careers on good education, practice and successes supported by customer effects. In contacts we take care of good mood and clear rules of cooperation. We start each cooperation from diagnosing needs, defining stages of work and preparing a calendar. Feel welcome to meet us.

#branding #graphicdesign #creativedesign #content #copywriting #komunikacja #PR #marketing #socialmarketing #foto #video #druk #multimedia #interiordesign #kampaniewewnętrzne #kampaniereklamowe #kampaniespołeczne #webdesign #UX360 #ATL #BTL #TTL #CSR #POS #S.O.S. #wsparciesprzedaży #events