SUP BASS

Bazą do budowania wizerunku marki SUP BASS było stworzenie logotypu z autorsko naciętych liter. Na podstawie logotypu powstał mocny w rysunku, charakterystyczny dla marki sygnet B. Odważne, przeskalowane printy, podbite energetycznym kolorem pomarańczy tworzą wyróżniającą się, witalną linię o sportowym charakterze. Zgodnie z DNA firmy FEEL THE ENERGY_FEEL THE BASS.

The building basis of the image for the SUP BASS brand was the creation of a logotype with original incised letters. The B mark sharp drawing is based on logotype typography. Bold and dynamic prints are using orange solid back to show a distinctive, vital line with a sporty character which goes well with the brand dna FEEL THE ENERGY_FEEL THE BASS.

FIELDS: Visual communication, Prints