Typografia teatru

Kontynuujemy naszą kreatywną współpracę ze Sceną Roboczą – eng: Theater Company the Progress Scene. Główną koncepcją kreatywną dla działań powstałych na przestrzeni od grudnia 2017 do stycznia 2019 było jednorazowe tworzenie displayowych krojów pisma na każdy sezon, event (wydarzenie artystyczne) czy dla publikacji. Powstałe litery miały mieć możliwość swobodnej   transformacji – morfowania tak aby można budować z nich hasła na każdej płaszczyźnie komunikacji wizualnej: od druków po motion design dedykowany promocji w social mediach.

Independent Theatre Display Fonts
We continue our creative cooperation with the Theater Company the Progress Scene, located in Poznań, Poland. The main creative concept for the activities created from December 2017 to January 2019 was the one-time creation of display fonts for every season, artistic event or for publication. Newly created letters were to be able to freely transformation – morphing, so that a slogan can be build from them on every level of visual communication: from prints to motion design, dedicated to promotion in social media. 

fields: Visual Communication, Print, Motion