RABEN BUSINESS SERVICES CONCEPT

Bądź częścią zespołu, w którym wszyscy mogą  na siebie liczyć.

To zdanie wyznaczyło kierunek kreatywny wokół którego zbudowaliśmy propozycję identyfikacji wizualnej dla kampanii rekrutacyjnej Raben Business Services. Naszą ambicją było oddanie niepowtarzalnego charakteru jaki tworzy zespół RBS; ludzie o wysokich kwalifikacjach gotowi wspierać innych. Te wyjątkowe relacje podkreśliliśmy łącząc ze sobą entuzjastyczne ilustracje ze swobodnymi fotografiami.

The idea of being a part of the team in which everyone can count on each other was the basis for visual identification of RBS recruitment campaign proposal. The aim was to show the unique character of the RBS team: the highly qualified people ready to support others. These exceptional values were emphasized through the combination of optimistic illustrations, energetic color palette and informal photographs.