#WARTO

Warta Poznań to najstarszy, istniejący klub piłkarski w stolicy Wielkopolski i jeden z najstarszych w kraju. Piłkarze „Zielonych” byli wszędzie tam, gdzie działy się rzeczy ważne dla polskiego futbolu, reprezentowali Polskę na Igrzyskach Olimpijskich i mistrzostwach świata. W 1927 roku Warta Poznań była jednym z założycieli ligi piłkarskiej w Polsce, czyli dzisiejszej Ekstraklasy. Od 2021 roku mood realizował szereg działań wspierających Klub, a jednym z kluczowych obok zaprojektowania nowego Corporate Identity Warta Poznań, była współpraca przy realizacji obchodów 110 i 111-lecia Klubu. Warto być ZIELONYM.

Fot. Klaudia Berda


Warta Poznań is the oldest existing football club in the capital of Greater Poland and one of the oldest in the country. The „Greens” players were everywhere where things important for Polish football were happening, they represented Poland at the Olympic Games and the World Championships. In 1927, Warta Poznań was one of the founders of the football league in Poland, i.e. today’s Ekstraklasa.Since 2021, mood has carried out a number of activities supporting the Club, and one of the key ones, apart from designing the new Corporate Identity of Warta Poznań, was cooperation in the celebration of the Club’s 110-111th anniversary. It’s worth being GREEN.

Fot. Klaudia Berda