Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Wielkopolska to jedyny region w Polsce, który może pochwalić się aż czternastoma parkami krajobrazowymi. Każdy z nich jest unikatem w skali regionu i kraju. W 2021 roku zrealizowaliśmy dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego kompleksową identyfikację wizualną.

Kolejnym etapem naszego działania w 2023 roku było zaprojektowanie serii przewodników – zeszytów krajoznawczych każdego z parków ze wskazaniem najcenniejszych przyrodniczo i kulturowo miejsc Wielkopolski, które będą atrakcyjne dla rowerzystów, piechurów, rodzin z dziećmi, fotografów, czy zapalonych odkrywców, szukających palcem po mapie miejsc zlokalizowanych poza mainstreamem turystyki. Stworzone przewodniki zawierają treści pożądane przez każdą z tych grup i zaprezentowane w przystępny dla nich sposób. Nie znajdziemy tam nudnych encyklopedycznych opisów miejsc, lecz narracyjne opowieści z wypraw, wzbogacone pięknymi zdjęciami. Voila!

Greater Poland is the only region in Poland that can boast as many as fourteen landscape parks. Each of them is unique in the region and country. In 2021, we implemented a comprehensive visual identification for the Complex of Landscape Parks of the Greater Poland Voivodeship.

The next stage of our activities in 2023 was to design a series of guides – sightseeing notebooks for each of the parks, indicating the most valuable natural and cultural places in Greater Poland, which will be attractive to cyclists, walkers, families with children, photographers, and keen explorers looking for places located on the map. outside the tourism mainstream. The created guides contain content desired by each of these groups and presented in an accessible way. There you will not find boring encyclopedic descriptions of places, but narrative stories from the trips, enriched with beautiful photos. Voila!