Matthew Hill

Matthew Hill (wcześniej znany pod pseudonimem FAFAQ) to artysta, który znajduje się w nowoczesnych dźwiękach muzyki elektronicznej. Spotkaliśmy się w ważnym momencie, kiedy postanowił nadać nowy styl. Półtora miliona streamów motywuje go do spędzania każdej wolnej chwili nad muzyką, tworzenia własnych piosenek i doskonalenia techniki DJ-skiej. Cieszymy się, że możesz zobaczyć i usłyszeć efekt tej metamorfozy.

Matthew Hill (formerly known by his stage name FAFAQ) is an artist who finds himself in modern electronic music sounds. We’ve met at an important moment when he decided to put on a new style. One and a half milion streams motivate him to spend every free moment working on his music, creating his own songs and improving DJ techniques. We are happy that you can see and hear the effect of this metamorphosis.

branding / photo session / motion design

fields: Graphic Design, Photography, Art Direction
tools: Photoshop, Illustrator, InDesign, Lightroom