SPOT.

Projekt strony tworzyliśmy mając na uwadze wyjątkowość miejsca jakim w Poznaniu jest SPOT. Postanowiliśmy wydobyć najbardziej wyraźne cechy i przełożyć je na design. Projekt jest zarówno wizytówką restauracji, sercem fundacji jak i sklepem internetowym. Wyraźny font, prostota i punkt/kropka – znak graficzny. A na jakie wino Ty masz dzisiaj ochotę?

We created webdesign, keeping in mind the uniqueness of the place which is SPOT in Poznań. We decided to bring out the most pronounced features and translate them into design. The project is both a showcase of the restaurant, the heart of the foundation and an online store. Clear font, simplicity and point / dot – graphic sign. What wine do you fancy today?

#webdesign #backedn #frontend #onlineshop #layout #onlinemarketing

fields: webdesign, programming, graphic design
tools: Adobe Illustrator, Wordpress, Photoshop