ABSYNT kosmetyki

Absynt – koncepcja projektowa dla marki Absynt Cosmetics. Intensywne kontrasty i dominująca typografia podkreślają upajający charakter zapachu opium które tworzą takie składniki jak olej makowy i piołun.

Absinthe – design concept for the Absynt Cosmetics brand. Intense contrasts and dominant typography emphasize the intoxicating scent of opium, which are derived from such ingredients as poppy seed oil and wormwood.

Fields: Art Direction, Branding, Typography
Tools: Photoshop, Illustrator