Cembrit

Pracujemy dla Cembrit nad zewnętrzną i wewnętrzną komunikacją firmy. Przygotowujemy grafiki 3D, druki, projekty internetowe i filmy korporacyjne. Architektura jest dla nas przestrzenią dla twórczości.

We work for Cembrit on the external and internal communication of the company. We prepare 3D graphics, prints, internet projects and corporate films. Architecture is a space for creativity for us.

visual communication / prints / 3D / movies

fields: Advertising, Branding, Editorial Design
tools: Modo, Keyshot, Autodesk 3ds Max, Wacom Intuos, Wacom Cintiq, Photoshop, Illustrator, InDesign, Lightroom