Sławomir Marszałek Osteopatia Fizjoterapia

Sławomir Marszałek jest pierwszym wykształconym w Polsce dyplomowanym osteopatą a także wybitnym fizjoterapeutą i samodzielnym uniwersyteckim pracownikiem naukowym. Nasza przygoda rozpoczęła się ponad 10 lat temu. Tworzymy kompleksową strategię komunikacji oraz osiągamy ambitne cele. Tworząc identyfikację wiemy gdzie zmierzamy a port docelowy znajduje się na horyzoncie. Aktywnie. W centrum. Centrum ludzi. Sławomir Marszałek dzieląc się swoim doświadczeniem ratuje także nasze plecy i siedzący tryb pracy. Nazywa nasz “przestępcami biurowymi” do jakich zaliczasz się z nami drogi czytelniku. Dzielimy się z Tobą przydatnym materiałem, bo jak boli to tylko do Sławka lub zespołu: https://youtu.be/wgs-yQrLmow

Sławomir Marszałek is the first certified osteopath educated in Poland, as well as an outstanding physiotherapist and an independent university researcher. Our adventure began over 10 years ago. We created a comprehensive communication strategy, as well as a timeline for future goals. When creating the identification, we know where we are going and the destination port is on the horizon. Active. In the center. People center. Sławomir Marszałek, sharing his experience, also saves our backs and desk work. He calls us the „office criminals” – you included, dear reader. We share useful material with you, because if it hurts, only Sławek or the team can help: https://youtu.be/wgs-yQrLmow

Fields: Art Direction, Identification, Photo, Video, Web Design
Tools: Illustrator, Photoshop, Wordpress