RABEN WAY OUR WAY

Ruszamy w drogę z Raben Group – znaczącym graczem europejskiego rynku logistycznego. Nasza podróż zaczyna się od wizualnego opisania głównych wartości firmy. 
Stworzyliśmy język graficzny dla ilustracji korporacyjnych, animacji oraz kreatywną narrację wykorzystaną w spotach video gdzie opowiadamy o ambicjach marki i najważniejszych zasadach dobrego team worku.  

We’re on our way with Raben Group – a significant player in the European logistics market. Our journey begins with a visual description of the company’s core values.
We have created a graphic language for corporate illustrations, animation and creative narration used in video spots where we talk about the brand’s ambitions and the most important principles like good team work.

FIELDS: Visual Communication, Print, Motion, Animation