Scena Robocza

Identyfikacja wizualna niezależnego teatru. Scena Robocza to inicjatywa teatralna, w której co kwartał miejsce przejmują różni artyści, spektakle i pomysły teatralne. Stale przekształcamy ten pomysł w język wizualny, tworząc różne motywy graficzne i wprowadzając je w życie za pomocą materiałów internetowych i drukowanych. Opiekujemy się sztuką, bo dzięki niej jesteśmy lepsi.

Visual identity for independent theater. The Progress Scene is a theater initiative where once every quarter year this place is taken over by different artists, performances and ideas for theater. We constantly transform this idea into visual language by creating different graphic themes and bringing them into life with web and print materials. We take care of art because it makes us better.

visual communication / design / print / web

fields: Graphic Design, Print Design
tools: Photoshop, Illustrator, InDesign, Lightroom