Santander CSR

Byliśmy odpowiedzialni za realizację i komunikację akcji CSR dla banku, który 7 września 2018 przeprowadził zmiany w brandingu z BZ WBK na Santander Bank Polska. Pierwsza z cyklu akcji odbyła się na terenie Domu Dziecka w Szamotułach. Zaangażowało się w nią 250 wolontariuszy: pracowników, członków zarządu, dyrektorów regionów i oddziałów. Efektem jest poprawa jakości życia wychowanków.
To był Dobry Piątek!

We were responsible for the implementation and communication of CSR actions for the bank, which on 7 September 2018 changed the branding from BZ WBK to Santander Bank Polska. The first event (in series) took place in the Children’s Home in Szamotuły. 250 volunteers took part in it: employees, board members, directors of regions and branches. The result is an improvement in the quality of life of charges.
It was a Good Friday!

#CSR / #event / #cooperation / #companyimage / #sponsoring

Fields: CSR, Event
Tools: Illustrator, Photoshop