Interaktywna mapa browaru

Browar w Niechanowie jest zgodny z filozofią Slow Life – piwo robimy tu ostrożnie, bez pośpiechu. Dzięki interaktywnej mapie możemy zbadać cały proces wytwarzania napoju – od transportu materiałów i składników potrzebnych do produkcji, po pierwszy łyk zadowolonego konsumenta.

The brewery in Niechanowo is agreeable with philosophy of Slow Life – beer is made here carefully, without hurry. Thanks to an interactive map, we can explore the entire process of making the beverage – from the transportation of materials and ingredients needed for production to the first sip of a satisfied consumer.

Detal / Detail

Każdy szczegół mapy dokładnie odzwierciedla teksturę, materiał i atmosferę otaczającą sam browar.

Each detail of the map carefully reflects the texture, material and finally the atmosphere that surrounds the craft itself.

Proces / Process

Proces projektowania obejmował konsultacje i wywiady z piwowarami. Dzięki ich wiedzy i wskazówkom stworzyliśmy najpierw szkice linii produkcyjnej.

The design process included consultations and interviews with beer brewers. Thanks to their knowledge and tips we created sketches of the production line first.

Making of

Ostatnim etapem projektu jest konstrukcja sceny, teksturowanie, konfiguracja światła, rendering i matowanie, a wreszcie nadanie jej życia poprzez animowanie postaci i szczegółów.

The final stage of the project is the scene construction, texturing, light set up, rendering and mattepainting, and finally giving it life by animating the characters and details.

Have a look at the online version of our work.

fields: Digital Art, Motion Graphics, Illustration
tools: Luxology, Modo, Keyshot