Bajkowisko 2019

Wsparcie dla hospicjum i dobro jakie niesie BAJKOWISKO jest dla nas paliwem do rysowania. Nie możemy przestać tworzyć obrazków dla dzieci! To jedno z przyjemniejszych dla nas zadań. To cykliczne wydarzenie organizowane przez Lions Club Patria to impreza dla najmłodszych (i nie tylko), gdzie idea bazuje na wspólnym czytaniu i przeżywaniu bajek.

The hope for a hospice and the good that BAJKOWISKO brings is a drawing fuel for us. We can not stop creating pictures for children! This is one of the most pleasant tasks for us. This cyclical event organized by Lions Club Patria is an event for the youngest (and not only), where the idea is based on common reading and experiencing fairy tales.

Branding / Illustration / Event / Scenography

fields: Art direction, CSR, Creative concept
Tools: Illustrator, Photoshop